Wyjazdy dla studentów i absolwentów

REKRUTACJA NA ROK AKADEMICKI 23/24

 

Wyjazdy w ramach mobilności studentów i absolwentów

Studenci mogą realizować dwa typy mobilności:

  • wyjazdy na studia – SMS – Student Mobility Studies
    Okres studiów za granicą musi być częścią programu studiów studenta, którego celem jest uzyskanie dyplomu w dowolnym cyklu studiów. Okres studiów realizowanych za granicą może obejmować również czas praktyki.
  • wyjazdy na praktyki (staż) – SMP – Student Mobility Practice
    Praktyki zagraniczne można odbywać podczas studiów w dowolnym cyklu i tuż po ich zakończeniu.

Dostępne są dwa rodzaje mobilności:

  • wyjazdy długoterminowe
  • wyjazdy krótkoterminowe

Studenci I i II stopnia mogą skorzystać z maksymalnie 12 miesięcy mobilności w ramach danego cyklu studiów.

Studenci jednolitych studiów magisterskich mogą skorzystać z maksymalnie 24 miesięcy mobilności.

Dodatkowo, każdy okres studiów lub praktyk zawodowych zagranicą o dowolnej długości, również w ramach mobilności doktorantów, można zrealizować w formie mobilności mieszanej. Mobilność mieszana to połączenie mobilności fizycznej i wirtualnej. Każdy student może również realizować mobilność mieszaną poprzez uczestnictwo w mieszanym programie intensywnym, tzw. BIP, Blended Intensive Programmes, działaniu obejmującym od 5 do 30 dni mobilności fizycznej połączonej z obowiązkową częścią wirtualną, udział studenta w BIP wiąże się z otrzymaniem minimum 3 ECTS.

Opcje wyjazdów

DLA STUDENTÓW

– długoterminowe wyjazdy na studia / praktykę: od 2 do 12 / 24 miesięcy, w tym mobilność fizyczna minimum 2 miesiące, opcjonalnie część wirtualna

– krótkoterminowe wyjazdy na studia / praktykę: 5-30 dni mobilności fizycznej połączone z obowiązkową (w przypadku doktorantów opcjonalną) częścią wirtualną

– krótkoterminowe wyjazdy na studia (BIP): 5-30 dni mobilności fizycznej połączone z obowiązkową częścią wirtualną

DLA ABSOLWENTÓW

– długoterminowe wyjazdy na praktykę: 2-12 / 24 miesiące, w tym mobilność fizyczna minimum 2 miesiące i opcjonalnie część wirtualna

– krótkoterminowe wyjazdy na praktykę: 5-30 mobilności fizycznej i obowiązkowa część wirtualna

Uwaga!
Pobyt absolwenta uczelni na praktyce lub stażu musi się zakończyć w ciągu 1 roku od ukończenia studiów, a jego długość jest wliczana do łącznego czasu trwania wyjazdów na tym poziomie studiów, na którym student został zakwalifikowany na wyjazd. Rekrutacja kandydatów na wyjazdy absolwentów musi się odbyć na ostatnim roku studiów.

Szczegółowe informacje dla Studentów Akademii Teatralnej: link do regulaminu

Dodatkowe informacje na temat programu Erasmus Plus znajdują się w Przewodniku (Część B, Projekty mobilności studentów i pracowników instytucji szkolnictwa wyższego):

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/documents/erasmus-programme-guide-2021_pl