Wyjazdy dla pracowników

Pracownicy mogą realizować dwa typy mobilności:

  • wyjazdy w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych – STA
    Okres nauczania za granicą umożliwia pracownikom dydaktycznym instytucji szkolnictwa wyższego lub pracownikom przedsiębiorstw prowadzenie zajęć dydaktycznych w partnerskich instytucjach szkolnictwa wyższego za granicą. Mobilność pracowników związana z prowadzeniem zajęć dydaktycznych może mieć miejsce w dowolnej dyscyplinie akademickiej
  • wyjazdy w celu udziału w szkoleniu – STT

Okres szkolenia umożliwia pracownikom instytucji szkolnictwa wyższego wzięcie udziału w szkoleniach za granicą, które są istotne z punktu widzenia ich codziennej pracy w instytucji szkolnictwa wyższego. Może to mieć formę szkoleń lub obserwacji pracy.

Szczegółowe informacje dla Pracowników Akademii Teatralnej: link do regulaminu