Raport: (Nie)zgoda na przekraczanie granic

Pobierz raport: (Nie)zgoda na przekraczanie granic. Badanie przemocy i dyskryminacji w Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza | (.pdf, 1,45MB)

Pobierz syntezę raportu: (Nie)zgoda na przekraczanie granic. Badanie przemocy i dyskryminacji w Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza | (.pdf, 508kB)

 

Raport (Nie)zgoda na przekraczanie granic. Badanie przemocy i dyskryminacji w Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza, powstał w wyniku badania socjologicznego przeprowadzonego w Akademii Teatralnej w Warszawie i Filii w Białymstoku na przełomie 2021 i 2022 roku. Badanie zrealizował zespół naukowczyń i naukowców z Wydziału Socjologii UW pod kierownictwem dr hab. Julii Kubisy prof. UW i dr hab. Mikołaja Lewickiego na zlecenie Akademii Teatralnej. Jego celem była pogłębiona diagnoza zjawiska przemocy, dyskryminacji i przekraczania osobistych granic w procesie nauczania w Akademii, identyfikacja skali działań niepożądanych, wskazanie i wyjaśnienie ich źródeł na poziomie jednostkowym oraz na poziomie kultury organizacyjnej i wreszcie – sformułowanie rekomendacji do zmian.

Raport jest częścią szeroko zakrojonych działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa studiujących, które Akademia prowadzi od 2018. Jako pierwsza z publicznych uczelni teatralnych już w 2019 roku zakazała fuksówki, wprowadziła Kodeks Etyki i stworzyła funkcję rzecznika praw studenckich.

W momencie fali internetowych call-outów, zainicjowanych wystąpieniem Anny Paligi w marcu 2021 roku, w Akademii problem ten już był zdiagnozowany, a uczelnia zaczęła realizować szereg działań na rzecz zmiany dotychczasowej kultury pracy i komunikacji.

23 marca 2021 roku wskazałem społeczności Akademii cztery najistotniejsze i najpilniejsze – na ten czas – zadania do zrealizowania, nakreślone i zaproponowane przez Rzeczniczkę Praw Studenckich dr hab. Agatę Adamiecką-Sitek. Były to:

  1. Określenie zakresu zadań i kompetencji oraz umocowanie prawne komisji antymobbingowej w uczelni;
  2. Zaproponowanie nowego podejścia do oceny pracy studiujących; kwestia informacji zwrotnej (feedbacku) rozumiana jako zagadnienie kluczowe;
  3. Przygotowanie i przeprowadzenie badania jakościowego i ilościowego dotyczącego skali i charakteru zjawisk przemocowych, dyskryminujących, mobbingowych, molestatorskich w Akademii;
  4. Przeprowadzenie warsztatów z przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji dla wszystkich członków społeczności uczelni.

Badanie realizowane przez zespół z Wydziału Socjologii UW prowadzone było równolegle do procesów zachodzących w Akademii. Raport stanowi zilustrowanie wiedzy i stanu świadomości członków społeczności akademickiej na moment przeprowadzania badania, a treści w nim zawarte wynikają wyłącznie z analizy materiału, który został pozyskany przez badaczy i badaczki w rozmowach i ankietach.

W chwili publikacji raportu Akademia jest już w innym punkcie – tak proceduralnym, jak świadomościowym – dlatego uznaliśmy, że konieczne jest wprowadzenie komentarzy do raportu (w części zawierającej rekomendacje), aby wskazać działania już zrealizowane lub podjęte przez Akademię i tym samym uniknąć wprowadzania w błąd odbiorców i odbiorczyń raportu (np.: wprowadzenie procedur antymobbingowych i antydyskryminacyjnych; przeprowadzenie pierwszych postępowań i ich ewaluacja; wprowadzenie nowych zasad ewaluacji zajęć praktycznych; częściowe wprowadzenie regularnych spotkań kadry w celu uwspólniania wiedzy na temat programu i kształcenia; wprowadzenie zajęć z pracy z emocjami; próby rozwiązania problemu przeciążenia osób studiujących).

Jednocześnie raport w takim kształcie (uchwycenie rzeczywistości sprzed niemal roku), wraz z pakietem rekomendacji wynikającym z momentu uchwycenia, pokazuje jasno, że wprowadzone w Akademii zmiany były właściwe. Daje także rozeznanie, co zostało już wykonane, które procesy zachodzą, gdzie możemy już ‘odhaczyć checkbox’, a których obszarów jeszcze nie tknęliśmy. Wreszcie, wskazuje dalekosiężne wyzwania, związane na przykład ze zmianą kultury komunikacji, które określają kierunek zmian, w jakim nadal konsekwentnie zamierzamy podążać.

 

W skład zespołu badawczego weszli i weszły: mgr Witold Chyło, mgr Marta Gospodarczyk, dr Justyna Orchowska (Kościńska), dr hab. Julia Kubisa prof. UW, dr hab. Mikołaj Lewicki, dr Adam Ostolski, mgr Alicja Palęcka, dr Wojciech Rafałowski, mgr Katarzyna Rakowska, mgr Katarzyna Słaby, mgr Kamil Trepka, mgr Feliks Tuszko.

Gorąco dziękujemy za zaangażowanie w pracę na rzecz zmian w Akademii i długotrwały dialog, w jakim pozostajemy, próbując lepiej zrozumieć potrzeby naszej społeczności i zaprojektować dalsze działania.

 

Prof. dr hab. Wojciech Malajkat
Rektor Akademii Teatralnej
im. A. Zelwerowicza w Warszawie