Otwarte spotkanie naukowe Wydziału WoT – 25 listopada

WOT-tutaj-teoria-spotyka-praktykę

Rada Naukowa Pracowni Badawczej WOT i szefowa pracowni, dr Kamila Lewandowska zapraszają członków Rady Wydziału i wykładowców WOT na pierwsze otwarte spotkanie naukowe Wydziału, które odbędzie się 25 listopada 2014 roku (wtorek) w Akademii Teatralnej, o godz. 18:00 w sali muzycznej.

Celem spotkań jest wymiana doświadczeń i informacji o podejmowanych lub planowanych przez wykładowców WoT działaniach naukowych i badawczych. Z założenia spotkania będą miały formę cykliczną oraz otwarty charakter, co oznacza, że będą otwarte dla wszystkich osób naukowo związanych z Wydziałem, również studentów (członków Koła Naukowego, seminarzystów).

Wierzymy, że dzięki takiej formule spotkań powstanie przestrzeń wzajemnej informacji o podejmowanych na Wydziale działaniach naukowych, a towarzysząca spotkaniom debata będzie impulsem do podejmowania kolejnych badań indywidualnych i zespołowych.

Podczas pierwszego spotkania dr Kamila Lewandowska zaprezentuje program działań Pracowni Badawczej WoT. Natomiast o realizowanych i planowanych przez siebie działaniach naukowych opowie przewodniczący Rady Naukowej Pracowni, dr hab. Tomasz Kubikowski.

Po obu wystąpieniach zapraszamy do przedstawiania własnych inicjatyw i planów naukowych, a także do udziału w debacie o działalności badawczej Wydziału.