Nagroda Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Agata Dyczko, studentka V roku Wydziału Reżyserii, w dniu 5 grudnia 2014r. otrzymała Nagrodę Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego przyznało Agacie Dyczko stypendium za osiągnięcia artystyczne.