Narodowe Centrum Nauki ogłasza nabory do konkursów FUGA, ETIUDA, SYMFONIA

NCN logo

Termin składania wniosków: 16 marca 2015

FUGA – konkurs na krajowe staże po uzyskaniu stopnia naukowego doktora. Składać wnioski mogą osoby, które nie wcześniej niż 5 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem na finansowanie stażu podoktorskiego uzyskały stopień naukowy doktora. Czas trwania stażu wynosi co najmniej 12 miesięcy i nie przekracza 36 miesięcy. Aby dowiedzieć się więcej kliknij tutaj

ETIUDA – konkurs na stypendia doktorskie skierowany jest do osób rozpoczynających karierę naukową, nieposiadających stopnia naukowego doktora, które wykazują się sukcesami w dotychczasowej działalności naukowej, a przygotowywana przez nie rozprawa doktorska odznacza się szczególną wartością naukową i:
– mają wszczęty przewód doktorski w polskiej jednostce naukowej lub
– oświadczą, że będą miały wszczęty przewód doktorski do 30 czerwca 2015 r.
Aby dowiedzieć się więcej kliknij tutaj

SYMFONIA – konkurs na międzydziedzinowe projekty badawcze realizowane przez wybitnych naukowców, których badania wyróżniają się najwyższą jakością, odważnym przekraczaniem granic pomiędzy różnymi dziedzinami nauki. Kierownikiem międzydziedzinowego projektu badawczego może być osoba posiadająca co najmniej stopień naukowy doktora, która w okresie 10 lat przed datą wystąpienia z wnioskiem kierowała realizacją co najmniej dwóch projektów badawczych wyłonionych w drodze konkursów ogólnokrajowych lub międzynarodowych. Aby dowiedzieć się więcej kliknij tutaj

Pracownia Badawcza WoT postara się Państwu pomóc w przypadku wszelkich pytań i wątpliwości związanych z wypełnianiem wniosków.

KONTAKT: dr Kamila Lewandowska (Kierownik Pracowni Badawczej WOT)
tel. (22) 831 02 16 wew. 178, kom. 0048 691 768 072
kamila.lewandowska@at.edu.pl