Drugie otwarte spotkanie naukowe WoT – 19 stycznia

logo WOT

Rada Naukowa Pracowni Badawczej WOT i kierownik pracowni, dr Kamila Lewandowska zapraszają członków Rady Wydziału i wykładowców WOT na drugie otwarte spotkanie naukowe Wydziału, które odbędzie się 19 stycznia 2015 roku (poniedziałek) w Akademii Teatralnej, o godz. 18:00 w sali muzycznej.

 

Podczas spotkania swoje plany i działalność naukowo-badawczą przedstawi Dziekan Wydziału Wiedzy o Teatrze, Dr Andrzej Kruczyński. Po wystąpieniu zaprosimy Państwa do udziału w debacie oraz przedstawienia własnych inicjatyw i planów naukowych.

Celem spotkań naukowych jest wymiana doświadczeń i informacji o podejmowanych lub planowanych przez wykładowców WoT działaniach naukowych i badawczych. Spotkania mają formę cykliczną oraz otwarty charakter, co oznacza, że są otwarte dla wszystkich osób naukowo związanych z Wydziałem, również studentów (członków Koła Naukowego, seminarzystów).