KONFERENCJA O roli tańca w nauczaniu interdyscyplinarnym. Reżyser. Aktor

Wydział Reżyserii Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie zaprasza do udziału w konferencji O roli tańca w nauczaniu interdyscyplinarnym. Reżyser. Aktor, organizowanej w dniach 16-17 października 2015.

Celem naszego spotkania jest aktualne spojrzenie na sztukę tańca z perspektywy szeroko pojętej edukacji artystycznej – w jej interdyscyplinarności i transdyscyplinarności. Chcielibyśmy postawić  pytanie o to, czy i w jaki sposób uniwersytety i wyższe szkoły o profilu artystycznym odpowiadają na zapotrzebowanie kształcenia w dziedzinach sztuki teatralnej i tanecznej. Jak odbywa się „transfer wiedzy” pomiędzy dyscyplinami sztuki i nauki oraz obszarami badawczymi, jak przebiega integracja zdobytej wiedzy na gruncie praktyki pedagogicznej i teatralnej. Pragniemy przyjrzeć się zagadnieniom roli tańca w teatrze, relacji myśli i gestu, a także funkcji choreografa w teatrze dramatycznym, pracy reżysera i aktora nad ruchem, sposobom stawiania zadań aktorom przez reżyserów i choreografów, tancerzom przez reżyserów, a w konsekwencji, reżyserom przez tancerzy.

Interesuje nas pojęcie graniczności jako perspektywa poznawcza oraz obszary graniczne między różnymi dyscyplinami sztuki jako pola doświadczeń i nowych możliwości.

ORGANIZATOR: Wydział Reżyserii Akademii Teatralnej im. A. Zelwerowicza w Warszawie.
Współorganizatorem konferencji jest Wydział Aktorski Akademii Teatralnej im. A. Zelwerowicza w Warszawie.

RADA NAUKOWA:

Jego Magnificencja Rektor Akademii Teatralnej prof. Andrzej Strzelecki

prof. Danuta Kuźnicka (IS PAN)

doc. Roman Arndt (Folkwang Universität der Künste, Essen)

prof. Lech Sokół (IS PAN/AT)

prof. Maciej Wojtyszko (AT)

KURATOR I KOORDYNATOR:

dr Aleksandra Rembowska (AT)

MIEJSCE KONFERENCJI:

Teatr Collegium Nobilium, Akademia Teatralna im. A. Zelwerowicza, Miodowa 22/24, Warszawa

Udział czynnych uczestników konferencji:

  • prof. Claudia Jeschke – historyk i teoretyk tańca na Uniwersytecie w Salzburgu
  • doc. Roman Arndt – historyk tańca, wykładowca na Uniwersytecie Sztuk Folkwang w Essen
  • dr hab. Agnieszka Jelewska – teatrolog, dyrektor programowa HAT (Humanities/Art/Technology/Research Centre), wykładowca Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu
  • prof. Brian Michaels – reżyser, pedagog na Wydziale Teatru Tańca PWST w Krakowie
  • prof. Helge Musial – pedagog tańca, tancerz i choreograf, wykładowca Uniwersytetu Mozarteum w Salzburgu
  • dr Jacek Owczarek – choreograf, pedagog tańca Akademii Muzycznej w Łodzi
  • mgr Regina Lissowska-Postaremczak –teatrolog, teoretyk i praktyk tańca, doktorantka Katedry Teatru, Dramatu i Widowisk UAM w Poznaniu
  • dr Iwona Pasińska – choreograf, dramaturg ruchu, teatrolog, dyrektor artystyczny Movements Factory, współzałożyciel Fundacji Movements Factory
  • dr Waldemar Raźniak – aktor, reżyser, prodziekan Wydziału Aktorskiego Akademii Teatralnej im. A. Zelwerowicza

a także:  prof. Malou Airaudo – tancerka, choreograf, dziekan Instytutu Tańca Współczesnego Uniwersytetu Sztuk Folkwang w Essen /lekcja otwarta

Formaty wystąpień:

– wykład

– warsztat

– pokaz/wykład/dyskusja

– multimedialny pokaz

Konferencja w językach polskim i niemieckim z tłumaczeniem kabinowym i konsekutywnym.

Istnieje możliwość wzięcia uczestnictwa w warsztatach prof. Claudii Jeschke i prof. Helge Musial, prowadzonych w dniu 17.10.2015, po uprzednim zgłoszeniu udziału (w miarę wolnych miejsc).

Nadal przyjmujemy zgłoszenia.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

PROGRAM KONFERENCJI

Informacje o konferencji w języku angielskim

Formularz zgłoszeniowy w języku angielskim / SUBMISSION FORM

Plakat-FB