WR: Katarzyna Kalwat nagrodzona!

Katarzyna Kalwat, absolwentka Wydziału Reżyserii Akademii Teatralnej w Warszawie, otrzymała I nagrodę w 22. Ogólnopolskim Konkursie na Wystawienie Polskiej Sztuki Współczesnej za spektakl Holzwege Marty Sokołowskiej wystawiony w TR Warszawa.
Gratulujemy!