Ogłoszenie o badaniu

Logo POIiS(1).jpgW związku z udziałem Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie w konkursie realizowanym w oparciu o Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 w ramach Działania: 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury informujemy, iż w dniu 17 sierpnia 2016 roku prowadzić będziemy badanie kwestionariuszowe. Badanie będzie prowadzone w Warszawie na Placu Zamkowym w godzinach 16-20. Badanie będzie dotyczyło określenia spodziewanego popytu na rezultat projektu, jakim ma być budowa nowej sali widowiskowej na terenie Akademii.