ALEKSANDRA LECHOCIŃSKA Z GRAND PRIX

Studentka II roku Wydziału Aktorskiego (Aktorstwa Teatru Muzycznego) Aleksandra Lechocińska zdobyła GRAND PRIX XIV edycji Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki Aktorskiej R E F L E K T O R w Koszalinie.
Serdecznie gratulujemy!