Erasmus +

Termin zgłaszania kandydatur przedłużony do 12 stycznia 2018 r.

Termin zgłaszania kandydatur zostaje przedłużony do 12 stycznia 2018 r. Na tym etapie wystarczy zgłosić imię i nazwisko oraz rok i kierunek studiów.

W związku z ogłoszonym naborem na wymiany międzynarodowe, w ramach programu Erasmus+ na rok akademicki 2018/2019, serdecznie zapraszamy chętnych do zgłoszenia się do programu.

Kandydatury można przesyłać mailowo na adres: danuta.mierzwa@at.edu.pl lub przedstawić osobiście w Biurze Współpracy z Zagranicą w pokoju nr 16 na parterze budynku Akademii.