Wspólny projekt warszawskich uczelni artystycznych: Akademii Teatralnej, Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina oraz Akademii Sztuk Pięknych

INSTYTUT OPERY jest unikalną w skali Polski, a także w skali Europy, przestrzenią naukowo-dydaktyczno-badawczą, związaną z żywiołem opery, rozumianym jako swoista kontynuacja idei teatralnych antycznej Grecji. Łączy studentów i profesorów wielu uczelni wokół tak pojętego terytorium opery; jej źródeł, historii, jej języka, narzędzi i warsztatu, a także przygotowuje przyszłych twórców – praktyków i teoretyków – do pracy… w teatrze partytury.

http://instytutopery.art