INFORMACJE DLA KANDYDATÓW ZDAJĄCYCH NA WYDZIAŁ AKTORSKI

Dot. zaświadczeń lekarskich

UWAGA!
INFORMACJE DLA KANDYDATÓW ZDAJĄCYCH NA WYDZIAŁ AKTORSKI na rok akademicki 2018/2019 !!!

1. Zaświadczenia lekarskie
Osoby, którym z różnych powodów nie uda się załączyć w systemie IRK zaświadczeń lekarskich (foniatry lub/i ortopedy) do czasu zamknięcia rejestracji, powinny umieścić w e-teczce w miejsce danego dokumentu oświadczenie, że zobowiązują się dostarczyć brakujące zaświadczenia do czasu przystąpienia do ETAPU I eliminacji.
Niezłożenie zaświadczeń lekarskich najpóźniej do czasu przystąpienia do ETAPU I eliminacji powoduje niedopuszczenie do dalszej rekrutacji kandydata.
Wzór oświadczenia, który należy wydrukować, podpisać, zeskanować i załączyć w systemie IRK, dostępny jest na stronie rekrutacji WA.

2. Lekarz foniatra
W związku z licznymi zapytaniami dotyczącymi zaświadczeń lekarskich od foniatry i trudnościami związanymi z ich uzyskaniem informujemy, że dla tych z Państwa, którym do tej pory nie udało się uzyskać takiego dokumentu, zostanie uruchomiony dyżur lekarza foniatry.

Adres:
CENTRUM GŁOSU dla profesjonalistów MEDINCUS,
ul. Okólnik 2, 00-368 WARSZAWA (parter w budynku Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina)
Od poniedziałku do piątku w okresie od 4.06 do 19.06.2018 roku w godzinach 8.00-14.00.
Koszt wizyty 150 zł.
Zapisy wyłącznie pod numerem telefonu: 22 463 54 70