Zapraszamy studentki i studentów WOT na warsztaty mistrzowskie z wybitnym teatrologiem

Serdecznie zapraszamy studentki i studentów Wiedzy o Teatrze na warsztaty mistrzowskie z

prof. ANDRZEJEM WIRTHEM

teatrologiem, krytykiem teatralnym, tłumaczem, prekursorem teatrologii praktycznej, twórcą pojęcia „teatru postdramatycznego”, założycielem Instytutu Teatrologii Stosowanej na Uniwersytecie Liebiga w Gießen.

W programie warsztatu m.in. analiza współczesnego dyskursu teatralnego, Brecht w Polsce, twórczość Gertrudy Stein i Roberta Wilsona.

Warsztaty odbędą się 7-9 grudnia 2018

w godz. 10-19.30, z przerwą 1416

w Akademii Teatralnej, sala 120

Warsztaty będą odbywać się w języku polskim.

Zasady udziału

  • Pierwszeństwo udziału mają studenci i studentki III roku studiów licencjackich oraz II roku studiów magisterskich.
  • Studenci i studentki innych lat mogą uczestniczyć w miarę wolnych miejsc.
  • Wszyscy uczestnicy i uczestniczki zostaną wyłonieni na podstawie zgłoszeń przez komisję złożoną z przedstawicieli i przedstawicielek władz wydziału oraz studentów i studentek WoT.
  • Zgłoszenia (deklaracja chęci udziału w całych warsztatach) prosimy kierować mailem do 28 listopada 2018 na adres: zofia.smolarska@at.edu.pl.
  • Weryfikacja zgłoszeń nastąpi do 3 grudnia 2018.

 

Prof. Andrzej Wirth (ur. 1927) studiował filozofię pod kierunkiem Władysława Tatarkiewicza i Tadeusza Kotarbińskiego.

Był współpracownikiem Instytutu Badań Literackich PAN. Publikował m.in. w „Dialogu” i „Nowej Kulturze”.

Uzyskał doktorat na podstawie pracy o twórczości Bertolta Brechta („Struktura sztuk Brechta”, Wrocław 1966).

Po wyjeździe do USA od roku 1966 wykładał w Stanford University, Uniwersytet Harvarda, Uniwersytet Yale, a następnie na University of Oxford, City University of New York oraz na Wolnym Uniwersytecie w Berlinie.

Był założycielem Instytutu Teatrologii Stosowanej na Uniwersytecie Justusa Liebiga w Gießen – jednym z jego wychowanków jest René Pollesch.

Autor portretu: © Jo Röttger 2017

 

 

Projekt „Nowa jakość kształcenia w Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza  w Warszawie” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Wiedza Edukacja Rozwój. Projekt realizowany w ramach konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju: Zintegrowane Programy Uczelni w ramach Ścieżki I Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych Oś III Szkolnictwo wyższe dla  gospodarki i rozwoju.