INAUGURACJA ROKU AKADEMICKIEGO
2019/2020
– 30 września, 10.00

Nadanie tytułu i godności DOKTORA HONORIS CAUSA
STANISŁAWOWI RADWANOWI