Konferencja „Zmiana – teraz!”

W dniach 7 - 8 października, podczas 10. Festiwalu iTSelF, odbędzie się konferencja poświęcona kształceniu artystycznemu.
  • Czy przemoc musi być częścią kształcenia artystycznego?
  • Jak w kontekście edukacji rozumieć odpowiedzialność za władzę? 
  • Jak zachować prawo do twórczych poszukiwań i gotowość do przekraczania granic, nie naruszając BHP pracy twórczej?
  • Jak budować relacje uwzględniające podmiotowość każdej ze stron?
  • Jak ruch #MeToo  zmienia teatr?  
  • Jakich umiejętności potrzebują wyemancypowani aktorzy i aktorki?
  • Jak negocjować zasady pracy twórczej w szkole i w teatrze? 

Na konferencji postawimy te pytania, przyglądając się kształceniu w domenie teatru i sztuk performatywnych w kontekście zmian, jakie w ostatnich latach zachodzą w samym teatrze. Obserwujemy przybierającą na sile dyskusję nad zmianą modelu pracy i produkcji, związaną z emancypacją aktorów, upodmiotowieniem zespołu teatralnego i rewizją relacji władzy. Teatr zmaga się więc z własną hierarchiczną strukturą, uwzględniając jej ekonomiczny, genderowy, klasowy czy etniczny wymiar. Szczególnym kontekstem tego procesu pozostaje teatralna odsłona ruchu #MeToo, która postawiła pytania o przemoc seksualną, także tą związaną z modelem mistrza – genialnego artysty, którego nieograniczona wolność traktowana była jako najwyższa wartość procesu twórczego.

Jak szkoły teatralne odpowiadają na te zmiany? Czy są gotowe, żeby krytycznie przyjrzeć się własnym mechanizmom i relacjom władzy? Czy pozostając w kontakcie z tradycją, potrafią przekształcać swoje procedury i metody pracy tak, by otwierać się na zachodzące procesy? Czy wspierają podmiotowość i emancypację kształcących się twórców i twórczyń, otwierając przestrzeń dla tak dziś istotnej demokratyzacji życia społecznego?

Zapraszamy do rozmowy w międzynarodowym gronie przedstawicieli europejskich szkół teatralnych, która pozwoli nam zdiagnozować sytuację i zastanowić się, jak tworzyć skuteczne rozwiązania systemowe. Jak kształtować politykę antydyskryminacyjną i antyprzemocową, by wspierać budowanie twórczych i podmiotowych relacji, a przy tym jak najlepiej przygotowywać do pracy w teatrze? Otworzymy platformę wymiany doświadczeń, porozmawiamy o konkretnych rozwiązaniach, o potrzebach i kierunkach zmian. Postaramy się zaprojektować dalsze wspólne działania. 

Przerywamy milczenie. Zmiana – teraz!