Remont pomieszczeń dydaktycznych i pomocniczych siedziby Akademii Teatralnej w Warszawie oraz zakup wyposażenia

Zadanie dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

W roku 2019 Akademia zrealizowała zadanie pn. „Remont pomieszczeń dydaktycznych i pomocniczych siedziby Akademii Teatralnej w Warszawie oraz zakup wyposażenia”, w ramach którego wyremontowaliśmy sale, korytarz oraz toalety na III piętrze gmachu głównego. W październiku studenci Kierunku Reżyseria wkroczyli do odnowionych sal. Dzięki przearanżowaniu pomieszczeń sanitarnych, wygospodarowaliśmy mini-magazyn na środki inscenizacyjne.

Odnowiony został także korytarz I piętra.

Zadanie dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.