Zarządzenie Rektora Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza w sprawie zapobiegania rozprzestrzenianiu się wirusa COVID-19 wśród naszej społeczności