Romeo Castellucci

Ogłoszenie o warsztatach i warunkach rekrutacji

Logo: Fundusze Europejskie - Wiedza Edukacja Rozwój; Rzeczpospolita Polska; Unia Europejska - Europejski Fundusz Społeczny

OGŁOSZENIE:

Serdecznie zapraszamy studentki i studentów kierunku Wiedza o Teatrze do udziału w warsztacie obejmującym zadania praktyczne w formie projektowej, który poprowadzi Romeo Castellucci – reżyser teatralny i operowy, scenograf i reżyser światła w swoich przedstawieniach, laureat wielu nagród, m.in. Złotego Lwa na Biennale Teatru w Wenecji. Wizjoner i filozof teatru, autor takich spektakli jak „Genesi”, „Purgatorio”, „Orfeusz i Eurydyka” po raz pierwszy w Polsce poprowadzi warsztaty mistrzowskie.

Warsztat poprzedzi spotkanie otwarte: Rozmowa z reżyserem oraz jego dyskusja ze studentkami i studentami. Spotkanie będzie poświęcone najnowszemu projektowi teatralnemu Romea Castellucciego, pt. „Bros”. Tematem spektaklu przygotowywanego na brukselski Kunstenfestivaldesarts jest policja. Czy i jak śmierć George’a Floyda i francuskie protesty przeciw ustawie o „globalnym bezpieczeństwie” wpłynęły na koncepcję reżysera, który stroni od teatru publicystycznego? Projekt posłuży przybliżeniu strategii artystycznej włoskiego reżysera.

Prowadzenie:

Dorota Semenowicz

Plan warsztatów

Warsztat odbędzie się w języku angielskim na platformie Microsoft Teams. Obejmuje 30 godzin wykładowych.

22.02.2021 (pon.), godz. 10.30-13.30 z przerwą (spotkanie otwarte)
22.02.2021 (pon.), godz. 16.00-18.00
23.02.2021 (wt.), godz. 10.30-18.00 z przerwą
24.02.2021 (śr.), godz. 10.30-18.00 z przerwą

 

Rekrutacja:

Zgłoszenia, wraz z krótkim opisem motywacji (w języku angielskim), prosimy kierować mailem do 18 lutego 2021 do godz. 19:00 na adres: wojciech.swidzinski@e-at.edu.pl Weryfikacja zgłoszeń nastąpi do 20 lutego 2021. Pierwszeństwo udziału mają studentki i studenci dwóch ostatnich lat studiów licencjackich i magisterskich. Pozostali chętni mogą uczestniczyć w miarę wolnych miejsc. Wszyscy uczestnicy zostaną wyłonieni na podstawie zgłoszeń przez komisję złożoną z przedstawicieli władz wydziału oraz studentów i studentek WoT.
_____
Logo Narodowe Centrum Badań i RozwojuProjekt „Nowa jakość kształcenia w Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Wiedza Edukacja Rozwój. Projekt realizowany w ramach konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju: Zintegrowane Programy Uczelni w ramach Ścieżki I Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych Oś III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju.