BEATA SZCZUCIŃSKA PRZEWODNICZĄCĄ EUROPEJSKIEJ SIECI SZKÓŁ TEATRALNYCH E:UTSA

Beata Szczucińska podczas konferencji Zmiana - teraz!

6 marca 2021 roku Beata Szczucińska – Kanclerz Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie, została wybrana nową przewodniczącą Europejskiej Sieci Szkół Teatralnych E:UTSA (Europe: Union of Theatre Schools and Academies). Sieć została powołana w 2011 roku w celu wspierania inicjatyw i projektów międzynarodowej współpracy, w szczególności projektów inicjowanych przez studentów uczelni stowarzyszonych w E:UTSA i do nich skierowanych. Głównym zadaniem jest umożliwianie studentom tworzenia sieci kontaktów twórczych na rzecz budowania swojej zawodowej kariery.

Rada Członków E:UTSA złożona jest z przedstawicieli zrzeszonych instytucji oraz przedstawicieli studentów. Podczas walnego zebrania na dwuletnią kadencję wybrani zostali:

  • Beata Szczucińska, Akademia Teatralna im. A. Zelwerowicza – Przewodnicząca
  • Regina Guhl, Hochschule für Musik, Theater und Medien, Hanower (Niemcy) – Sekretarz Generalna
  • Grégory Gabriel, Conservatoire national supérieur d’art dramatique, Paryż (Francja) – Wiceprzewodniczący
  • Corinna Vitale, Accademia Teatro Dimitri, Verscio (Szwacjaria) – Skarbnik

Przedstawiciele studentów:

  • Lea Mergell, Hochschule für Musik, Theater und Medien, Hanower (Niemcy)
  • Madeleine Price, The Royal Conservatoire of Scotland, Glasgow (Wielka Brytania)
  • David Gaviria, Akademie für Darstellende Kunst Baden-Württemberg, Ludwigsburg (Niemcy)

Program nowej przewodniczącej jest spójny ze strategią międzynarodową Akademii Teatralnej i zakłada skupienie się na dwóch najważniejszych zagadnieniach:

  • rozwijaniu współpracy europejskich szkół teatralnych, w ramach m.in. wspólnych badań, programów szkoleniowych i ewaluacyjnych, a także projektów obejmujących obszar szeroko rozumianej etyki w procesie kształcenia oraz praktyce teatralnej (w tym wrażliwości na problematykę mniejszości, niepełnosprawności, różnorodności, równości, ekologii oraz przeciwdziałaniu praktykom przemocowym i dyskryminacyjnym);
  • pracy na rzecz stworzenia trwałej platformy wymiany, w ramach której studenci zrzeszonych uczelni otrzymają warunki do realizacji wspólnych projektów studentów z różnych szkół europejskich, a co za tym idzie budowania międzynarodowych zespołów twórczych.

Oznacza to, że Akademia Teatralna kontynuować będzie swoje działania na rzecz demokratyzacji procesu kształcenia teatralnego w jeszcze szerszym gronie i kontekście.

Beacie Szczucińskiej serdecznie gratulujemy i niezwykle cieszymy się z tej nobilitacji!

Więcej na temat sieci można przeczytać tutaj: E:UTSA: https://eutsa.eu

Beata Szczucińska podczas konferencji Zmiana - teraz!

fot. Marta Ankiersztejn