Zapraszamy studentki i studentów kierunku aktorstwo na warsztaty mistrzowskie z Marcinem Hycnarem

Logo Funduszy Europejskich (Wiedza Edukacja Rozwój), Flaga RP, Flaga UE

OGŁOSZENIE

serdecznie zapraszamy
studentki i studentów kierunku aktorstwo
na warsztaty mistrzowskie z

MARCINEM HYCNAREM

reżyserem teatralnym i dyrektorem Teatru im. Stefana Jaracza w Łodzi

 

Temat warsztatu:

– praca z tekstem powieści, adaptowanym na potrzeby inscenizacji teatralnej.

 

Plan warsztatów w Teatrze Collegium Nobilium

19 – 22.05.2021,

24 – 29.05.2021,

godz. 10.00-15.00

przerwa obiadowa

godz. 16.00-20.00

 

Rekrutacja:

W warsztatach mogą wziąć udział wszystkie zainteresowane osoby z 4. roku kierunku aktorstwo, warunkiem jest wysłanie zgłoszenia na adres koordynacja@e-at.edu.pl do 12 maja 2021.

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Projekt “Nowa jakość kształcenia w Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Wiedza Edukacja Rozwój. Projekt realizowany w ramach konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju: Zintegrowane Programy Uczelni w ramach Ścieżki I Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych Oś III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju.