SCENA MŁODYCH

Współpraca artystyczna pomiędzy Teatrem Narodowym a Akademią Teatralną im. A. Zelwerowicza

W sezonie 2021/2022 Teatr Narodowy podejmuje promocję najbardziej wartościowych prób teatralnych studentów Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie.

Współpraca ma umożliwić studentom prezentację ich prac publiczności profesjonalnego teatru, widzom zaś – spotkanie z najmłodszymi twórcami na starcie ich drogi zawodowej.

Propozycją z tej serii jest spektakl „Kamień”, w reżyserii Sławomira Narlocha, pod opieką artystyczną Wojciecha Malajkata, według tekstu Bronki Nowickiej, który będzie pokazany na scenie Studio Teatru Narodowego w dniach 29 i 30 września oraz 2 i 3 października.