Oświadczenie społeczności Akademii Teatralnej w kwestii ostatnich aktów agresji wobec osoby dra Macieja Stuhra oraz Jego Rodziny

Jako Akademia z ogromnym niepokojem obserwujemy eskalację fali języka nienawiści, która dotknęła naszego wykładowcę dra Macieja Stuhra oraz Jego Rodzinę.
Nie ma naszej zgody na stosowanie języka i czynów nienawistnych pod niczyim adresem. Historia uczy nas, że przesuwanie granicy przyzwoitości zawsze kończy się tragedią. Słowa mogą ranić, mogą zabijać, ale mogą też wznosić, leczyć i dawać nadzieję. Bądźmy odpowiedzialni za słowa i czyny. Apelujemy o zachowanie przyzwoitości, o ochronę CZŁOWIEKA.