Praca w Akademii!

Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie zaprasza do udziału w rekrutacji na stanowisko: specjalistka/specjalista ds. obsługi projektu "DOSTĘPN[AT]"

 

OGŁOSZENIE O PRACĘ

Akademia Teatralna im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie zaprasza do udziału w rekrutacji na stanowisko
Specjalistka/specjalista ds. obsługi projektu.

Zaproszenie jest skierowane do osób z niepełnosprawnością.

Rekrutacja prowadzona jest w związku z realizacją projektu „DOSTĘPN[AT]. Zwiększenie dostępności Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Więcej informacji o projekcie: http://akademia.at.edu.pl/2022/03/08/dostepnat/

 

1.   Zadania przypisane do stanowiska to między innymi:

 • obsługa Jednostki Realizującej Projekt: kadrowo-płacowa, administracyjna i kancelaryjna,
 • przygotowywanie umów z wykonawcami, w tym umów zleceń oraz kwalifikowanie do ubezpieczeń społecznych, współpraca z działem kadr w zakresie obsługi systemu kadrowego, bieżąca obsługa umów;
 • opracowywanie dokumentów projektowych, w tym w zakresie związanym z dokumentacją pracowniczą JRP,
 • prowadzenie dokumentacji związanej z realizacją projektu oraz jej przechowywanie,
 • bieżąca współpraca z jednostkami świadczącymi usługi związane z realizacją projektu,
 • współpraca z zewnętrznymi jednostkami prowadzącymi obsługę prawną i doradczą dla projektu,
 • udział w przygotowaniu dokumentacji postępowań przetargowych,
 • opracowywanie niezbędnych raportów i sprawozdań,
 • prowadzenie sprawozdawczości w systemie SL2014, szczególnie w zakresie przygotowania wniosków o płatność i monitoringu wskaźników.

2.   Wymagania konieczne:

 • wykształcenie: co najmniej ukończone studia I stopnia (mile widziane kierunki związane z administracją, finansami, płacami i kadrami, kulturą, szkolnictwem wyższym)
 • udokumentowane doświadczenie zawodowe z okresu co najmniej 3 lat,
 • znajomość systemów komputerowych min. w zakresie MS Office,
 • umiejętność sporządzania pism oficjalnych i urzędowych,
 • wysoka kultura osobista i komunikatywność, umiejętność pracy w zespole,
 • orzeczenie o niepełnosprawności.

3.   Mile widziane:

 • doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku,
 • znajomość prawa pracy i ubezpieczeń społecznych,
 • znajomość zagadnień związanych z realizacją projektów unijnych,
 • znajomość zagadnień związanych z dostępnością cyfrową, architektoniczną, komunikacyjno-informacyjną,
 • znajomość języków obcych,
 • doświadczenie pracy w uczelni wyższej.

4.   Oferujemy:

 • zatrudnienie w wymiarze 1/2 etatu – umowa na 3-miesięczny okres próbny, docelowo: umowa o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy,
 • rozwój zawodowy i pracę w profesjonalnym środowisku,
 • możliwość łączenia pracy stacjonarnej z pracą zdalną,
 • miejsce wykonywania obowiązków zawodowych: Warszawa.

5.   Informacje dodatkowe

Budynki Akademii Teatralnej nie spełniają wszystkich wymagań związanych z dostępnością architektoniczną – uczelnia jest w trakcie modernizacji. Dodatkowe informacje w tym zakresie można znaleźć na stronie internetowej: http://akademia.at.edu.pl/deklaracja-dostepnosci/ lub u koordynatorki ds. dostępności: anna.lach@e-at.edu.pl.

6.   Przebieg rekrutacji

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV oraz listu motywacyjnego drogą elektroniczną na adres: biuro.kanclerza@e-at.edu.pl do dnia 6 maja 2022 r. do godziny 15:00. Zatrudnienie przewidujemy w II kwartale 2022 r.

UWAGA: zastrzegamy sobie prawo skontaktowania się z wybranymi osobami.

7.   RODO

Przesyłając CV przekazujecie Państwo dane osobowe, których administratorem będzie Akademia Teatralna im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie, która będzie je przetwarzać w celu przeprowadzenia rekrutacji. Więcej informacji o tym, jak wykorzystujemy Państwa dane i jakie uprawnienia Państwu przysługują, znajdą Państwo pod linkiem: http://akademia.at.edu.pl/administracja/obowiazujace-dokumenty/rodo/

W razie pytań prosimy o kontakt z naszym inspektorem danych osobowych pod adresem e-mail: iod@at.edu.pl lub w naszej siedzibie.