100-lecie powstania sądownictwa administracyjnego w Polsce

W 2022 roku przypada 100-lecie powstania sądownictwa administracyjnego w Polsce – Najwyższego Trybunału Administracyjnego. Delegację z art. 73 ustawy zasadniczej wykonał sejm w ustawie z 3 sierpnia 1922 roku o Najwyższym Trybunale Administracyjnym. W latach 30. siedziba Trybunału mieściła się w gmachu Teatru Collegium Nobilium w Warszawie.

3 sierpnia 2022 w Teatrze Collegium Nobilium odbyła się uroczystość upamiętniająca utworzenie Najwyższego Trybunału Administracyjnego.

Uroczystości towarzyszyło odsłonięcie wystawy poświęconej NTA oraz sędziom tego Trybunału. Fragmenty aktów prawnych konstytuujących Najwyższy Trybunał Administracyjny oraz przemówienie dra Jana Sawickiego na otwarcie NTA odczytał prof. dr hab. Wojciech Malajkat – Rektor Akademii Teatralnej.

fot. Zuzanna Mazurek