145-ta rocznica urodzin Aleksandra Zelwerowicza

Aleksander Zelwerowicz, wybitny aktor, nauczyciel aktorstwa, reżyser teatralny, członek Polskiego Komitetu Obrońców Pokoju w 1949 roku. Przyszedł na świat w Lublinie 14 sierpnia 1877 roku.

Cytując Encyklopedię Teatru Polskiego:

Należał do najsłynniejszych polskich nauczycieli gry aktorskiej. Działalność pedagogiczną zaczął w szkole Jadwigi Hryniewieckiej w Warszawie. Kontynuował ją od 1918 w Warszawskiej Szkole Dramatycznej, a od 1921 w Szkole Dramatycznej przy Konserwatorium Warszawskim; w 1923–29 był kierownikiem tej szkoły przeprowadzając w niej gruntowne reformy. Ponownie został jej kierownikiem w 1931. Po przekształceniu jej w PIST (1932) był pierwszym dyrektorem tej uczelni do 1936, kiedy mu dyrekcję odebrano. W 1945 odtworzył w Łodzi PIST i był jego dyrektorem do 1946. W 1947, poróżniony z nowym zwierzchnikiem, Leonem Schillerem, przeniósł się do Warszawy, zorganizował Państwową Szkołę Dramatyczną, był jej rektorem do chwili połączenia z PWST (1949), a potem profesorem i honorowym rektorem do końca życia. Od 1955 ta uczelnia nosi jego imię.

Polecamy w tym szczególnym dniu zapoznanie się również z resztą artykułu poświęconego temu wielkiemu mistrzowi.