Zapraszamy do zgłoszenia tematów na Międzynarodową konferencję szkół teatralnych „Zmiana Teraz”!

Zapraszamy do wypowiedzenia się na temat zmian w systemie teatralnym i wzięcia udziału w konferencji, którą organizujemy w dniach 22-25 marca 2023.

 

Językiem konferencji jest angielski, przewidujemy tłumaczenia.
Bardzo zależy nam na Państwa głosie i czynnym udziale w naszych pracach.

 

Obecnie jesteśmy świadkami zmian nie tylko w szkołach artystycznych, ale w całej branży kulturalnej.

W wielu europejskich krajach, jak Polska, Czechy czy Grecja, to właśnie w szkołach teatralnych w ostatnich latach wyartykułowano najsilniej brzmiące postulaty zmiany, ujawniając znormalizowaną przemoc o charakterze strukturalnym i inicjując instytucjonalną transformację całego systemu, zarówno szkół, jak i teatru.

 

Jak przyjęte procedury przyczyniają się do poczucia bezpieczeństwa całej społeczności akademickiej?
Jak należy przekształcać programy nauczania?
Czy zmiany wpływają na struktury zatrudnienia i mechanizmy naboru?
Elastyczne formy zatrudnienia (prekariat) a stabilność kultury.
Dyskurs a praktyka – czy idzie w parze?

O tym wszystkim chcemy porozmawiać w marcu.

 

Zależy nam na głosie wszystkich środowisk teatralnych, z uwzględnieniem praktyków.

Zgłoś swój temat, daj sobie prawo głosu!

Na zgłoszenia czekamy do 31 grudnia 2022 – szczegóły znajdują się w ogłoszeniu.

 

Językiem konferencji jest angielski, ale planujemy tłumaczenia wybranych paneli.
Info: changenow@e-at.edu.pl

 

Tekst całego open callu: konferencja 2023_PL ZMIANA TERAZ.

 

 

Konferencja została zrealizowana przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Konferencja odzwierciedla jedynie stanowisko jej autorów i Komisja Europejska oraz Narodowa Agencja Programu Erasmus+ nie ponoszą odpowiedzialności za jej zawartość merytoryczną.

Konferencja dofinansowana ze środków budżetu państwa w ramach programu Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą „Nauka dla Społeczeństwa” nr projektu NdS/540933/2021/2022.

Kwota dofinansowania projektu 972 831,00 zł całkowita wartość projektu 972 831,00 zł.

 

Dofinansowano ze środków Ministra Edukacji i Nauki.