ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU WE WSTĘPNYCH KONSULTACJACH RYNKOWYCH

Grafika z tekstem na białym tle. Napis brzmi: MEMORANDUM INFORMACYJNE dotyczące planowanej realizacji projektu pn. "Zmiana sposobu zagospodarowania i wykorzystania nieruchomości należących do Akademii Teatralnej im. A. Zelwerowicza przy ulicy Miodowej w Warszawie.

W związku z planowaną zmianą sposobu zagospodarowania i wykorzystania nieruchomości należących do Akademii Teatralnej im. A. Zelwerowicza przy ulicy Miodowej w Warszawie przy współpracy z inwestorem prywatnym (partnerem prywatnym), zapraszamy wszelkie zainteresowane podmioty do udziału we wstępnych konsultacjach rynkowych.

Informacja o zmianie terminu składania ofert: Oferty można składać do 7 kwietnia 2023 roku.

Memorandum_informacyjne_AT_Miodowa_21.03.2023

Zal. 1_Kwestionariusz ankietowy_AT_Miodowa_10.03.2023_pdf

Zal. 1_Kwestionariusz ankietowy_AT_Miodowa_10.03.2023_Word (po kliknięciu plik jest automatycznie pobierany, znajdzie się w plikach pobranych na komputerze lub urządzeniu mobilnym)

Grafika z tekstem na białym tle. Napis brzmi: MEMORANDUM INFORMACYJNE dotyczące planowanej realizacji projektu pn. "Zmiana sposobu zagospodarowania i wykorzystania nieruchomości należących do Akademii Teatralnej im. A. Zelwerowicza przy ulicy Miodowej w Warszawie.