Przypominamy, że w dniu 31.05.2023 o godz. 23:59 kończy się tura przyjmowania zgłoszeń kandydatów na kierunek aktorstwo specjalności aktorstwo dramatyczne oraz aktorstwo i wokalistyka na rok akademicki 2023/24.

Kierunek aktorstwo - internetowa rejestracja kandydatów 24 kwietnia - 32 maja 2023

Szczegółowe informacje dotyczące tegorocznego naboru znajdują się na stronie https://irk.at.edu.pl/pl/offer/WA.2023/registration/

Prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na następujące zasady:

Utworzenie i aktywowanie konta w systemie IRK lub wniesienie opłaty na konto bankowe nie stanowi zgłoszenia rekrutacyjnego. Brak prawidłowego zgłoszenia rekrutacyjnego w systemie IRK, również w przypadku terminowego wniesienia opłaty egzaminacyjnej na konto Akademii, uniemożliwia uczestniczenie w procesie rekrutacji.

Aby utworzyć zgłoszenie rekrutacyjne należy w zakładce OFERTA wybrać odpowiednią rekrutację kierunkową i postępować zgodnie z instrukcjami dotyczącymi wymagań wybranej rekrutacji oraz zatwierdzić zgłoszenie!

Prawidłowo utworzone zgłoszenie rekrutacyjne jest widoczne w panelu użytkownika w zakładce ZGŁOSZENIA REKRUTACYJNE.

Podczas tworzenia zgłoszenia należy wypełnić WSZYSTKIE wymagane formularze i je zatwierdzić. Brak danych lub brak zatwierdzenia wszystkich formularzy blokuje utworzenie zgłoszenia, co oznacza, że kandydat nie staje się uczestnikiem rekrutacji. Po utworzeniu zgłoszenia (o ile nie upłynął termin rejestracji na wybrany kierunek lub specjalność) system umożliwia dalszą edycję formularzy (np. życiorys, lista utworów) i korektę wprowadzonych danych – link dostępowy do formularza jest widoczny w zakładce ZGŁOSZENIA REKRUTACYJNE w rubryce DODATKOWE INFORMACJE.

Kandydat – tegoroczny maturzysta/absolwent ma możliwość przystąpienia do rekrutacji na wybrany kierunek studiów (oraz specjalność) przed uzyskaniem świadectwa dojrzałości lub dyplomu ukończenia studiów. Numer i datę uzyskanego świadectwa lub dyplomu oraz skan dokumentów może uzupełnić w systemie po uzyskaniu wyników.
Zaświadczenie ze szkoły o przystąpieniu do matury dla tegorocznego maturzysty należy załączyć podczas tworzenia zgłoszenia rekrutacyjnego po wybraniu kierunku w zakładce OFRETA.

 

Kierunek aktorstwo - internetowa rejestracja kandydatów 24 kwietnia - 32 maja 2023