Nasi na warsztatach teatralnych na Korsyce!

Magdalena Prosuł i Kacper Lechowicz, studenci kierunku aktorstwo, biorą udział obecnie w 7. edycji międzynarodowych warsztatów dla studentów szkół teatralnych na Korsyce. Warsztaty organizowane są przez The Association of International Artistic Meetings. Inicjatywa odbywa się pod okiem Serge’a Nicolaï i Piotra Cholodzinskiego.

Życzymy artystycznego połamania nóg!