Za nami gala wręczenia Nagrody Poetyckiej ORFEUSZ

Projekt ORFEUSZ
Przed zieloną, drewnianą sceną, na drewnianych ławkach siedzą widzowie. Na zielonej, obrośniętej dzikim winie scenie, przy mikrofonie, stoi młody aktor mówiący wiersz.

W sobotę 22 lipca 2023 roku w Muzeum Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego w Praniu odbyła się gala wręczenia Nagrody Poetyckiej ORFEUSZ imienia Gałczyńskiego za najlepszy tom poetycki 2022 roku.

Wiersze finalistów (Dariusza Kosteckiego, Urszuli Kozioł, Anny Piwkowskiej, Ariela Rosé i Jana Sochonia) oraz laureata Orfeusza Mazurskiego (Erazma Stefanowskiego) mówili studentki i studenci kierunku aktorstwo (Katarzyna Łubik, Małgorzata Nowińska, Mary Pawłowska, Maja Szkutnik, Jakub Jankiewicz i Aleksander Sajewski). Do tego zadania przygotował ich nasz wykładowca Łukasz Borkowski.

Grupa studentek i studentów po Gali Nagrody ORFEUSZ, 2023

Gratulujemy laureatce Orfeusza Annie Piwkowskiej, wszystkim finalistom i naszym młodym aktorom.

Podczas tegorocznej Gali zaprezentowana została ponad pięćsetstronicowa księga „Z ducha Orfeusza. Studia o polskiej poezji 2017 – 2022” pod redakcją: prof. Anny Legeżyńskiej, prof. Jarosława Ławskiego i Wojciecha Kassa. To już drugi tom, w którym twórczość laureatów Nagrody poddana jest „szkiełku i oku” badaczy poezji oraz krytyków poetyckiej litery.

Wojciech Kass podkreśla w nim, że Nagroda Orfeusza wykracza poza samo jej wręczenie. Umocowana jest na dwóch istotnych filarach – od początku istnienia Nagrody na warsztacie krytycznym i literaturoznawczym, którego efekty zamieszczone są we wspomnianych tomach, a od trzech edycji także na współpracy z Naszą Uczelnią (Projekt ORFEUSZ). We wstępie publikacji sekretarz Nagrody opisuje ją następująco:

„Adepci pierwszego roku sztuki aktorskiej Akademii Teatralnej w Warszawie produkują publikowane w internecie filmy, na których oni sami wykonują wiersze poetów – po jednym wybranym z 20 tomików nominowanych oraz laureata Orfeusza Mazurskiego. Ponadto emisja wierszy w interpretacji studentów aktorstwa odbywa się od 2022 r. również na antenie warszawskiego Radia dla Ciebie. Współpraca z Akademię Teatralną łączy korzyści promocyjne poezji i korzyści edukacyjne, pierwsze i drugie za sprawą Łukasza Borkowskiego – pomysłodawcy włączenia „instytucji” Nagrody do akademickiego programu zajęć z litery wiersza oraz prestiżowej uczelni artystycznej w ramy animatorskich i organizatorskich działań Muzeum w Praniu na rzecz Nagrody. Przede wszystkim jednak jest on absolwentem warszawskiej Akademii, aktorem, lektorem i jej wykładowcą, a semestr prowadzonych przez niego zajęć z wiersza, traktowanego jako jedyna z duchowych form zamieszkiwania człowieka na ziemi, rozpoczyna się wystąpieniem zaproszonego gościa. Byli nimi kolejno: Wojciech Kass z Prania – 2021 r., Marek Zagańczyk z Warszawy – 2022 r., dr Ireneusz Staroń z Wrocławia – 2023 r.”

Polecamy Państwa uwadze tom, którego wydawcami są Wydział Filologiczny Uniwersytetu w Białymstoku oraz Muzeum K.I. Gałczyńskiego w Praniu, a jesienią zapraszamy do oglądania prezentacji wierszy ORFEUSZA w naszych mediach społecznościowych.

fot. Łukasz Borkowski
Przed zieloną, drewnianą sceną, na drewnianych ławkach siedzą widzowie. Na zielonej, obrośniętej dzikim winie scenie, przy mikrofonie, stoi młody aktor mówiący wiersz.