Pracuj w Akademii Teatralnej – Program Erasmus+

Pracuj w Akademii Teatralnej im. A. Zelwerowicza w Warszawie

Warszawa, 15 kwietnia 2024

Ogłoszenie o pracę

Akademia Teatralna im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie poszukuje kandydatek / kandydatów na stanowisko  

Specjalista_ka  ds. uczelnianego programu ERASMUS +

Do zadań przypisanych stanowisku należy między innymi:

 • współtworzenie i aktualizowanie wewnętrznych zasad realizacji programu Erasmus+
 • planowanie i wdrażania usprawnień do realizacji programu Erasmus+ w uczelni (dostosowanie procesów do nowych wymogów wprowadzanych w perspektywie finansowanej 2021-2027)
 • opracowywanie wniosków o dofinansowanie działań w programie Erasmus+
 • sporządzanie raportów i sprawozdań na potrzeby zewnętrzne oraz wewnętrzne
 • bieżąca współpraca z Narodową Agencją Programu Erasmus+, w zakresie: wniosków o fundusze, przekazywanie sprawozdań, raportów, umów, udziału w szkoleniach i spotkaniach informacyjnych
 • zarządzanie budżetem programu Erasmus+
 • przygotowywanie i prowadzenie rekrutacji uczestników programu Erasmus+
 • promocja i informowanie pracowników i studentów o celach, możliwościach i zasadach programu Erasmus+,
 • współpraca z organizacjami przyjmującymi w zakresie przygotowywania i przekazywania dokumentów, monitorowanie wymiany, rozliczania mobilności
 • przygotowywanie dokumentów, rozliczanie mobilności i obsługa uczestników programu Erasmus+
 • administrowanie strony internetowej Uczelni dot. Programu Erasmus+ oraz innych dedykowanych systemów informatycznych dedykowanych realizacji zadań programu Erasmus+

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe
 • wymagane doświadczenie w pracy na stanowisku administracyjnym
 • znajomość edukacyjnych programów międzynarodowych, w szczególności programu Erasmus+
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie (poziom B2/C1)
 • wysokie kompetencje organizacyjne
 • zdolności komunikacyjne szczególnie w obszarze zbierania informacji oraz współpracy z klientami zewnętrznymi oraz wewnętrznymi

Mile widziane:

 • doświadczenie w realizacji projektów w ramach programu Erasmus+
 • doświadczenie pracy z programem USOS

Oferujemy:

 • ciekawą pracę w wiodącej Uczelni artystycznej o ugruntowanej pozycji
 • stabilność zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, po 3-miesięcznym okresie próbnym
 • płacę zasadniczą w okresie próbnym 4 800,00 brutto / miesięcznie
 • szkolenia

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV – oraz listu motywacyjnego drogą elektroniczną na adres: biuro.kanclerza@e-at.edu.pl do dnia 29 kwietnia 2024 roku, zastrzegamy jednak możliwość skrócenia terminu składania aplikacji, jeżeli w okresie do 29 kwietnia 2024 zrekrutujemy osobę spełniającą nasze wymagania.

Przewidujemy zatrudnienie od 13 maja 2024 na umowę na 3-miesięczny okres próbny.

Przesyłając CV przekazują Państwo dane osobowe, których administratorem będzie Akademia Teatralna im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie, która będzie je przetwarzać w celu przeprowadzenia rekrutacji. Więcej informacji o tym jak wykorzystujemy Państwa dane i jakie uprawnienia Państwu przysługują znajdą Państwo pod linkiem http://akademia.at.edu.pl/obowiazujace-dokumenty/rodo/ oraz w naszej siedzibie, a także pisząc na adres iod@e-at.edu.pl).

Pracuj w Akademii Teatralnej im. A. Zelwerowicza w Warszawie