Wykład Bronisława Maja

Projekt ORFEUSZ; Współpraca kierunku aktorstwo z Leśniczówką Pranie, Muzeum K. I. Gałczyńskiego w Praniu

17 kwietnia studentki i studenci pierwszego roku kierunku aktorstwo spotkali się z Bronisławem Majem – doktorem nauk humanistycznych, poetą, eseistą, scenarzystą, krytykiem literackim, tłumaczem, felietonistą.

Adepci aktorstwa uczestniczyli w fascynującym wykładzie, w którym poruszone zostały m.in. takie tematy jak: idea Reduty Juliusza Osterwy, komunikowanie się człowieka współczesnego, komunikowanie się ludzi paleolitu, budowa wiersza i wpływ czytania na rozwój człowieka. Zaproszony gość zaprezentował ważne dla niego wiersze, a w rozmowie po wykładzie polecił studentom poetów, z których twórczością warto się zapoznać.

Spotkanie odbyło się w ramach zajęć fakultatywnych Projekt ORFEUSZ prowadzonych na kierunku aktorstwo przez Łukasza Borkowskiego, które powstają przy współpracy Akademii Teatralnej im. A. Zelwerowicza w Warszawie i Leśniczówki Pranie – Muzeum K. I. Gałczyńskiego w Praniu, wokół XIII edycji Nagrody Poetyckiej im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego na najlepszy tom roku.

W ramach zajęć grupa studentów pracować będzie nad interpretacją wierszy z nominowanych do finału tomów. Ich filmowe rejestracje publikowane będą w social mediach Muzeum w Praniu i Akademii Teatralnej.

Nagroda Poetycka im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego za najlepszy tom roku – ORFEUSZ jest przyznawana za wybitne osiągnięcia współczesnej polskiej liryki – oryginalne, zachowujące bezpośredniość wyrazu, bezkompromisowe pod względem artystycznym. Nazwa i patron nagrody zakreślają obszar zjawisk poetyckich, które ORFEUSZ chce promować i rozwijać. Odbywa się pod patronatem Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego. Podczas dziesięciu edycji, pośród laureatów konkursu znaleźli się m.in.: Kazimierz Brakoniecki, Przemysław Dakowicz, Krzysztof Karasek, Marianna Bogumiła Kielar, Krzysztof Kuczkowski, Joanna Kulmowa, Małgorzata Lebda, Jarosław Mikołajewski, Piotr Mitzner, Feliks Netz, Anna Piwkowska, Jan Polkowski, Jarosław Marek Rymkiewicz, Andrzej Strumiłło czy Janusz Szuber.

W tym roku wydawnictwa zgłosiły do konkursu 257 tomów poezji wydanych w 2023 roku. Kapituła w składzie: prof. Anna Legeżyńska, prof. Jarosław Ławski (przewodniczący), prof. Agnieszka Czajkowska, Barbara Gruszka-Zych, Bronisław Maj, Marek Zagańczyk (sekretarzem kapituły bez prawa głosu jest Wojciech Kass) nominowało dwadzieścia tomików, z których następnie wyłoni finałową piątkę.

Więcej informacji o nagrodzie [link]