Zaproszenie na obronę rozprawy doktorskiej Kamila Pawła Dominiaka

Rada Dyscypliny Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie zawiadamia, że

w dniu 14 maja 2024r. (wtorek) o godz. 11.00

odbędzie się zdalna, publiczna obrona rozprawy doktorskiej

mgr. Kamila Pawła DOMINIAKA

z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej zapewniających wielostronną komunikację w czasie rzeczywistym z zachowaniem niezbędnych zasad bezpieczeństwa

pt. „Model Estill jako wartościowe uzupełnienie w edukacji profesjonalnego aktora-wokalisty”.

 

Promotor: prof. dr hab. Wojciech Adamczyk

Promotor pomocniczy : dr Ewa Bułhak-Rewak

Recenzenci: prof. dr hab. Izabella Jeżowska

prof. dr hab. Ewa Iżykowska-Lipińska

prof. dr hab. Marcin Przybylski

 

* Rozprawa doktorska jest dostępna w Biurze Rady Dyscypliny (pok. 022, parter) Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie od poniedziałku do piątku w godzinach 10-15 (siedziba Akademii Teatralnej, ul. Miodowa 22/24, 00-246 Warszawa)

* Recenzje pracy doktorskiej wraz z opisem dzieła będącego tematem tego postępowania są udostępnione na stronie www.at.edu.pl w zakładce BIP/doktorat, habilitacje/przewody doktorskie.

* Osoby zainteresowane uczestnictwem w publicznej obronie po przesłaniu zgłoszenia na adres mailowy sekretarza Rady Dyscypliny aborusiewicz@e-at.edu.pl otrzymają link zapraszający.

 

Warszawa, 14 maja 2024 roku