Ogłoszenia i przetargi

PRACA W AKADEMII TEATRALNEJ

 

PRZETARGI I OGŁOSZENIA

Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu o wartości nie przekraczającej równowartości kwoty 30 000,00 Euro na realizację zamówienia pod nazwą:

przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej oraz doradztwo przy aplikowaniu o środki dla projektu pn.:

„Poprawa warunków prowadzenia działalności kulturalnej i edukacji artystycznej poprzez unowocześnienie wyposażenia Akademii Teatralnej w Warszawie” (nazwa robocza) w ramach działania 8.1 Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Pełne ogłoszenie

Wyjaśnienie

________________________________

Przetarg nr A. D. M./1/2016 – dostawa.

– tytuł postepowania:  “ Dostawa i montaż foteli teatralnych wraz z pracami towarzyszącymi w sali widowiskowej Teatru Collegium Nobilium Akademii Teatralnej w Warszawie”.

– ogłoszenie nr 319786-2016 z dnia 07.10.2016 roku opublikowane w BZP.

Ogłoszenie wydruk z UZP nr 319786.pdf

SIWZ-Fotele AT – 07 10 2016  kpl.pdf

Wyjaśnienia – zestaw nr 1

Unieważnienie postępowania