Postępowanie nr KWSL.26.1.2018 – roboty budowlane. „Remont i przebudowa części budynku Akademii Teatralnej im. A. Zelwerowicza Wydziału Sztuki Lalkarskiej w Białymstoku”