Przetarg nr 1/2016

 

Przetarg nr A.D.M./1/2016 – dostawa.

– tytuł postepowania:  “ Dostawa i montaż foteli teatralnych wraz z pracami towarzyszącymi w sali widowiskowej Teatru Collegium Nobilium Akademii Teatralnej w Warszawie”.

– ogłoszenie nr 319786-2016 z dnia 07.10.2016 roku opublikowane w BZP.

Ogłoszenie wydruk z UZP nr 319786.pdf

SIWZ-Fotele AT – 07 10 2016  kpl.pdf

Wyjaśnienie – zestaw nr 1

Unieważnienie postępowania