Konkurs na opracowanie koncepcji inscenizacji reklamowej / komunikatu interaktywnego / instalacji

Reklama festiwalu ITSelF na multimedialnych słupach ogłoszeniowych WAREXPO

Rektor Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza ogłasza konkurs na opracowanie koncepcji inscenizacji reklamowej / komunikatu interaktywnego / instalacji dla zareklamowania festiwalu ITSelF na multimedialnych słupach ogłoszeniowych WAREXPO.

Hasło przewodnie: Podziały nie są w klimacie teatru.

Przedmiot konkursu:

Przedmiotem konkursu jest opracowanie koncepcji inscenizacji reklamowej / komunikatu interaktywnego / instalacji na multimedialnych słupach WAREXPO, który/a:

– reklamuje 10. ITSelF

– nawiązuje do tematyki wyzwań klimatycznych i idei teatru ponad podziałami

– angażuje odbiorców / przechodniów (jest interaktywny)

Multimedialne słupy WAREXPO posiadają m.in. instalację elektryczną i możliwość podłączenia wody.

 

Specyfikacja techniczna słupa  i przykładowe realizacje zawiera załącznik nr 2 do Regulaminu konkursu.

Zwycięzca otrzyma nagrodę w wysokości 5000,00 złotych brutto oraz możliwość realizacji projektu.

Warunkiem realizacji projektu jest skalkulowanie kosztów jego wykonania do kwoty 15 000,00 zł.

 

Termin składania prac: 30.06.2019 r.

 

REGULAMIN KONKURSU NA PROJEKT INSCENIZACJI REKLAMOWEJ.