Rzeczniczka Praw Studenckich

Osobom studiującym w Akademii Teatralnej przypominamy, że 1 października 2019 roku swoją pierwszą w historii uczelni kadencję rozpoczęła Rzeczniczka Praw Studenckich – dr Agata Adamiecka-Sitek.

Podstawowym zadaniem Rzecznika Praw Studenckich jest propagowanie wiedzy o zasadach i wartościach obowiązujących w Akademii, stanie na straży i obrona podstawowych wartości, praw i wolności, w szczególności tych, o których mowa w Kodeksie Etyki Akademii, oraz pomoc osobom, wobec których mogło dojść do naruszenia wspomnianych wartości, praw i wolności.

Rzeczniczka Praw Studenckich pełnić będzie dyżur w każdy wtorek w godzinach: 14.00-15.30 w pokoju nr 027 (parter, przed wejściem do biblioteki). Osoby studiujące w Akademii mogą się także komunikować z Rzeczniczką Praw Studenckich drogą elektroniczną: rps@at.edu.pl

 

Rzeczniczka sprawuje funkcję w oparciu o Regulamin funkcjonowania Rzecznika Praw Studenckich – przyjętego uchwałą nr 27 – 2018/2019 Senatu Akademii Teatralnej im Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie z dnia 29 kwietnia 2019 roku w sprawie wprowadzenia w Akademii Teatralnej im A. Zelwerowicza w Warszawie Regulaminu Funkcjonowania Rzecznika Praw Studenckich.

 

fot. Marta Ankiersztejn