Postępowanie nr JRP.POIIS.26.2.2018 – dostawy Tytuł postępowania: Dostawa i montaż foteli teatralnych wraz z pracami towarzyszącymi w Akademii Teatralnej w Warszawie.