Postępowanie nr JRP.POIIS.26.4.2018 – dostawy. Tytuł postępowania: Dostawa profesjonalnego wyposażenia elektroakustycznego, audio-video, systemu komunikacji wewnętrznej (interkom) i mediaserwera – 6 części zamówienia