Zaproszenie do składania ofert na realizację usług doradczych w zakresie kompleksowej obsługi postępowań o udzielenie zamówienia publicznego

Akademia Teatralna im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie zaprasza do złożenia oferty na realizację usług doradczych w zakresie kompleksowej obsługi postępowań o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonych w ramach Projektu, w tym podlegających ustawie Prawo zamówień publicznych ogłaszanych na podstawie harmonogramu wskazanego przez Zamawiającego. Przedmiotowe usługi muszą być świadczone zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz dokumentami programowymi regulującymi zasady funkcjonowania Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.
Szczegóły zamówienia znajdują się z zaproszeniu do składania ofert.

Zaproszenie do składania ofert.pdf
Zaproszenie do składania ofert.docx

 

Odpowiedzi na pytania do Zaproszenia do składania ofert nr JRP.POIIS.071.2.1.2018 z 12 stycznia 2018 – zestaw I  

Zaproszenie do składania ofert – zmiana z dnia 16 stycznia 2018.pdf
Zaproszenie do składania ofert – zmiana z dnia 16 stycznia 2018.docx

Odpowiedzi na pytania do Zaproszenia do składania ofert nr JRP.POIIS.071.2.1.2018 z dnia 12 stycznia 2018 – zestaw II

Zaproszenie do składania ofert – zmiana z dnia 18 stycznia 2018.pdf
Zaproszenie do składania ofert – zmiana z dnia 18 stycznia 2018.docx

Odpowiedzi na pytania do Zaproszenia do składania ofert nr JRP.POIIS.071.2.3.2018 z 16 stycznia 2018 – zestaw III

Odpowiedzi na pytania do Zaproszenia do składania ofert nr JRP.POIIS.071.2.3.2018 z 16 stycznia 2018 – zestaw IV

Odpowiedzi na pytania do Zaproszenia do składania ofert nr JRP.POIIS.071.2.3.2018 z 16 stycznia 2018 – zestaw V

Odpowiedzi na pytania do Zaproszenia do składania ofert nr JRP.POIIS.071.2.5.2018 z 18 stycznia 2018 – zestaw VI 

Zawiadomienie o wyborze oferty