Barbara Osterloff
„Aleksander Zelwerowicz”

STUDIA O TEATRZE, tom 4 (dwa tomy)
Nagroda Warszawskiej Premiery Literackiej: Książka Roku 2012

 

Imponująca zarówno rozmiarem, jak i zawartością materiałową praca Barbary Osterloff o Zelwerowiczu jest ważnym faktem teatrologicznym z dwóch powodów. Po pierwsze – ze względu na samego Zelwerowicza. Brak było do tej pory rzetelnie opracowanej monografii tego artysty. Drugi powód ma naturę dużo bardziej złożoną. Pisać o aktorze jest niezmiernie trudno. […] Autorka proponuje własną formułę prezentacji życia i twórczości Zelwerowicza, korzystając z ciągłej narracji, a nie adnotowanego kalendarium. Zyskuje przez to możliwość pewnej segmentacji i klasyfikacji materiału, co zostaje ujęte w dziewięciu częściach, z których osiem przedstawia porządek chronologiczny, dziewiąta zaś jest próbą portretu artysty teatru – aktora i reżysera, dyrektora teatrów, a także nauczyciela. Osobną sprawą jest aneks – bezcenny w swojej zawartości rejestru ról teatralnych i filmowych, występów gościnnych, materiałów archiwalnych.

Prof. dr hab. Elżbieta Kalemba-Kasprzak

 

Z ogromną skrupulatnością autorka rozprawy przebadała liczne archiwa, zarówno polskie jak i obce, w poszukiwaniu dokumentów pozwalających na ustalenia genealogiczne i biograficzne. Po raz pierwszy mamy więc przywołane dzieje przodków Zelwerowicza, tak ze strony ojca, jak i matki, które ze względu na silny związek z wydarzeniami politycznymi i społecznymi, jakie dokonywały się na ziemiach polskich, współokreśliły jego tożsamość. Także wszystkie okresy życia artysty zostały wypełnione wiarygodnie ustalonymi faktami. […] Lata drugiej wojny światowej, podobnie jak genealogia rodu, dzieciństwo i młodość Zelwerowicza, okres nauki w Warszawie i Genewie zostały po raz pierwszy w historii polskiego teatru przedstawione tak szeroko i szczegółowo, co w efekcie dało opowieść prawdziwie fascynującą.

Prof. dr hab. Barbara Lasocka

 

Prof. Barbara Osterloff – absolwentka Wydziału Filologii Polskiej UW i Wydziału Reżyserii Dramatu PWST im. Aleksandra Zelwerowicza. Wieloletnia redaktorka miesięcznika „Teatr”. Z warszawską szkołą teatralną związana od roku 1976, początkowo jako asystent, potem wykładowca. Obecnie profesor nadzwyczajny i prorektor tej uczelni w kadencji 2008–2012. Wykłada również na Wydziale Sztuki Mediów i Scenografii ASP w Warszawie. Autorka prac naukowych z zakresu historii teatru polskiego XX wieku, licznych recenzji teatralnych, szkiców oraz esejów dotyczących teatru, m.in. sztuki scenografii, polskiej recepcji dramatów Ibsena. Opracowała i wydała tom artykułów Aleksandra Zelwerowicza oraz jego korespondencję. Jest autorką książki Pejzaż. Rozmowy z Mają Komorowską (wydanie trzecie, Warszawa 2010).

 

cena: 25,00 zł (za jeden tom)

Wydawca:
Akademia Teatralna
im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie

ISBN/ISSN: 978-83-927763-2-1
Rok wydania: 2011
Liczba stron: 479 + 547

 

 

 

WYDAWNICTWA MOŻNA NABYĆ:
w kasie Teatru Collegium Nobilium
 (ul. Miodowa 22/24)

ZAMÓWIENIA:
telefoniczne: 662 155 960 
mailowe: wydawnictwo@e-at.edu.pl

 

Nagranie spotkania promocyjnego w Domu Spotkań z Historią.