Magdalena Raszewska
„Ryszarda Hanin. Historia nieoczywista”

STUDIA O TEATRZE, tom 12
Moim zamiarem było nie tylko, czy też – nie tyle, napisanie monografii dobrej i niebanalnej aktorki (mało innych artystek stworzyło tak wyrazisty typ, zwłaszcza w filmie), ale też potraktowanie jej jako pewnego hasła wywoławczego, może pretekstu, dla pokazania tła i tzw. „kontekstów”. Ta biografia to przecież doświadczenie całego pokolenia. Ryszarda Hanin należała do tych, którym dwa totalitaryzmy „załatwiły” życie i nigdy nie chciała o tym opowiedzieć, cierpliwie znosząc niesprawiedliwe często zarzuty. Sama to życie starannie ukrywała. Pasjonowało mnie pytanie, dlaczego i jak na nowo ukształtowała swoją biografię, myląc wszystkie tropy.
x
Magdalena Raszewska

x
x

Od początku Autorka podkreśla fakt, że osoba i biografia Ryszardy Hanin jest dla niej zagadką, co nie prowadzi bynajmniej do poszukiwania sensacji, ale staje się wyzwaniem do niezwykle rzetelnej i odpowiedzialnej próby poznania i zrozumienia, wielostronnego oświetlenia „uwikłanej w Historię” biografii aktorki, przez nią samą nieujawnianej i kreowanej. Wyzwaniem do próby subtelnego zgłębienia i przybliżenia osoby wyjątkowej artystki.

dr hab. Joanna Walaszek, prof. UJ

Zebrany materiał prasowy, archiwalny, wspomnieniowy imponuje. I niesłusznie chyba i z przesadną skromnością opasłe kalendarium nazywa Autorka „Notatkami do nienapisanej monografii”. To jest znakomicie udokumentowana kronika życia i twórczości, opatrzona rozdziałami syntetycznymi, z komentarzami literacko-artystycznymi i historycznymi.

prof. dr hab. Edward Krasiński

 

Magdalena Raszewska – historyk teatru, profesor nauk humanistycznych. Autorka m.in. monografii Teatr Narodowy 1949–2004, „Dziady” Dejmka, 30xWST. Warszawskie Spotkania Teatralne 1965–2010, licznych artykułów z historii teatru i zagadnień społecznych współczesnego teatru. Interesuje się problemami biografistycznymi i metodologią analizy gry aktorskiej, zagadnieniami kształtowania współczesnej przestrzeni teatralnej. Wykłada historię teatru i historię konwencji scenicznych na Wydziale Scenografii Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Kwalifikowany archiwista teatralny.

 

cena: 30,00 zł

Zrealizowano w ramach stypendium z budżetu
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Wydawca:
Akademia Teatralna
im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie

ISBN/ISSN: 978-83-944934-1-7
Rok wydania: 2016
Liczba stron: 447

 

 

WYDAWNICTWA MOŻNA NABYĆ:
w kasie Teatru Collegium Nobilium
 (ul. Miodowa 22/24)

ZAMÓWIENIA:
telefoniczne: 662 155 960 
mailowe: wydawnictwo@e-at.edu.pl