Henryk Jurkowski
„Aktor w roli demiurga”

STUDIA O TEATRZE, tom 2
Prof. dr hab. Henryk Jurkowski – zgodnie z dawnym, a dobrym akademickim zwyczajem – przygotował i złożył do druku swoje wykłady i prace seminaryjne, odbywane ze studentami wydziału Sztuki Lalkarskiej Akademii Teatralnej im. A. Zelwerowicza. Głównym tematem tych zajęć były teorie gry aktorskiej poczynając od Denisa Diderota na Jerzym Grotowskim i Tadeuszu Kantorze kończąc. W tym sensie opracowanie jest ważnym dopełnieniem kanonicznej książki Odette Aslan Aktor XX wieku, wydanej w Polsce w roku 1978. Prof. Jurkowski dokonał rzeczy niezwykle trudnej: w syntetycznym ujęciu, nie gubiąc istoty filozoficznej i estetycznej danego systemu, opisał w sposób klarowny i zarazem interesujący poglądy na sztukę aktorską; jej pierwotną genezę oraz modele zachowań aktora w teatrze dawnym i współczesnym.

Prof. dr hab. Anna Kuligowska-Korzeniewska

 

Prof. dr hab. Henryk Jurkowski – krytyk, historyk i teoretyk teatru; profesor Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej w Krakowie i Wrocławiu oraz Akademii Teatralnej w Warszawie; wykładowca wyższych szkół teatralnych zagranicą, wykładał m.in. w Instytut International de la Marionette w Charleville-Mézières we Francji. Jest honorowym przewodniczącym Union Internationale de la Marionnette (UNIMA). Autor wielu książek o sztuce – są to m.in. trzytomowe Dzieje teatru lalek (1970, 1976, 1984), Dzieje literatury dramatycznej dla teatru lalek (1991), Szkice z teorii teatru lalek (1993), Antologia klasycznych tekstów teatru lalek (3 t.1999, 2000, 2003), Metamorfozy teatru lalek w XX wieku (2002).

 

cena: 25,00 zł

Wydawca:
Akademia Teatralna
im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie

ISBN/ISSN: 83-902579-8-X
Rok wydania: 2006
Format: 240 x 170
Liczba stron: 317

 

 

WYDAWNICTWA MOŻNA NABYĆ:
w kasie Teatru Collegium Nobilium
 (ul. Miodowa 22/24)

ZAMÓWIENIA:
telefoniczne: 662 155 960 
mailowe: wydawnictwo@e-at.edu.pl