POLSKA „SZULAMIS”. STUDIA O TEATRZE POLSKIM I ŻYDOWSKIM
Anna Kuligowska-Korzeniewska

Studia o Teatrze, tom 16

Prof. dr hab. Anna Kuligowska-Korzeniewska od przeszło ćwierć wieku zajmuje się dziejami teatru i dra­matu żydowskiego, a także inicjuje badania nad tą ważną dla obecności kultury żydowskiej na ziemiach polskich dziedziną. Jest autorką pionierskich studiów o dziejach dramatów żydowskich na scenach pol­skich. Badała również dzieje teatru w Litzmannstadt-Ghetto oraz dramaty autorów polskich poświę­conych powstaniu w getcie warszawskim. Właśnie te studia wypełniają ten tom, w którym akcentuje złożone – ale niezmiernie ważne – relacje między teatrem polskim i żydowskim. Czytelnicy będą mogli więc poznać nie tylko dzieje teatru żydowskiego (od XIX wieku do dzisiaj), ale także współczesnych autorów żydowskich i izraelskich.

Prof. dr hab. Lidia Kuchtówna

 

Wyrażam swoje najwyższe zadowolenie, że inicjatorka badań nad teatralną sztuką żydowską – prof. dr hab. Anna Kuligowska-Korzeniewska – drukuje w jednym tomie swoje rozprawy i artykuły, po­wstałe od końca lat osiemdziesiątych XX wieku. Prace te miały i mają fundamentalne znaczenie dla wiedzy o żydowskiej sztuce scenicznej i jej związkach z teatrem polskim. Szczególną wartość naukową mają rozprawy o początkach teatru żydowskiego na ziemiach polskich, o pierwszych polskojęzycz­nych realizacjach utworów żydowskich autorów, a zwłaszcza o teatrach gettowych w czasie drugiej wojny. Nie mam wątpliwości, że tom stanowić będzie ważną pozycję naukową i przyczyni się do po­pularyzacji dziejów teatru żydowskiego w Polsce.

Prof. dr hab. Eleonora Udalska

Fragment książki (mobi)
Fragment książki (ePub)

 

 

Anna Kuligowska-Korzeniewska – historyk teatru i dramatu. Wykładowca Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie i Uniwersytetu Łódzkiego. Główne kierunki zainteresowań naukowych: teatr łódzki (m.in. Trudne po­czątki. Teatr łódzki w latach 1844–1863Sto lat stałej sceny polskiej w Łodzi 1888–1988 red., Scena obieca­na. Teatr polski w Łodzi 1844–1918, Teatr przy ulicy Jaracza red.), Teatr Narodowy (m.in. Teatr Narodowy w służbie publicznej red., Wojciech Bogusławski i jego późne prawnuki red., Dzieła dramatyczne Wojciecha Bogusławskiego red.), sceny żydowskie (m.in. Teatr żydowski w Polsce red., Teatralna Jerozolima red., Szalom Asz, Dramaty – wybór red.), wybitni artyści (m.in. Teatralny świat Andrzeja Wajdy red., Modrze­jewska/Modjeska red., Teatr Kazimierza Dejmka red., Faktomontaże Leona Schillera red.). Inicjatorka wie­lu rocznicowych obchodów i konferencji naukowych. Członek redakcji „Pamiętnika Teatralnego” i „Tygla Kultury”, Polskiego Towarzystwa Badań Teatralnych, Łódzkiego Towarzystwa Naukowego, Polskiego Towarzystwa Badań Żydowskich, Canadian Association of Slavist, Rady Artystycznej Teatru Żydowskie­go im. Ester Rachel i Idy Kamińskich, Rady Naukowej Fundacji Dziedzictwo im. Chone Shmeruka.

 

 

Cena: 40,00 zł
E-book: 10 zł

 

 

 

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

Wydawca:
Fundacja Akademii Teatralnej i Akademia Teatralna
im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie

ISBN: 978-83-944934-8-6

Rok wydania: 2018

Liczba stron: 680

Na okładce
Abraham Goldfaden, Szulamis, córka Jerozolimy, Warszawa 1887,
w zbiorach Muzeum Żydów Polskich POLIN

 

 

WYDAWNICTWA MOŻNA NABYĆ:
w kasie Teatru Collegium Nobilium
(ul. Miodowa 22/24)

ZAMÓWIENIA:
telefoniczne: 662 155 960 
mailowe: wydawnictwo@e-at.edu.pl