Tomasz Kubikowski
„Przeżyć na scenie”

STUDIA O TEATRZE, tom 10

W dziedzinie myśli i słowa Stanisławski był biegłym amatorem. Dziedzinę gry aktorskiej rozeznał aż do tych głębi, w których łączy się ona z samą ludzką kondycją, tak podstawową, że poprzedza wszelki ludzki dyskurs; brak więc słów, żeby ją wyrazić. Próbował to zrobić, rozbijał się o słowa, mnożył je bezradnie i niepotrzebnie. I nie wiedząc o tym, wyszedł poza język swoich czasów, antycypując ujęcia psychocielesnej ludzkiej jaźni i jej zakotwiczenia w świecie, które w pół wieku później wynikły z postępów w nauce o mózgu oraz zwrotu performatywnego w humanistyce. … Za największą wartość aktorstwa uznał nie reprezentację, lecz czynny performans, przez który żywa istota rozpoznaje świat i w nim siebie samą; dzięki któremu stara się przeżyć.

[fragment książki]

Nowe spojrzenie okazało się przenikliwe i odkrywcze … sam Stanisławski powiedziałby w tym miejscu: „wierzę”.

Piotr Mitzner

 

Tomasz Kubikowski dochodzi do rewelacyjnych wniosków … Znakomita książka.

Katarzyna Osińska

 

 

Tomasz Kubikowski – teatrolog, performatyk, profesor Akademii Teatralnej w Warszawie i kierownik literacki Teatru Narodowego. Autor książek: Siedem bytów teatralnych (1994) i Reguła Nibelunga (2004) i Teatralne doświadczenie Wilhelma Meistra (2014), dramatu Nauka o barwach (1999), recenzji, esejów i reportaży. Tłumacz książek m. in. Richarda Schechnera i Jona McKenziego.

 

cena: 30,00 zł

Dofinansowano ze środków
Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Wydawca:
Akademia Teatralna im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie

ISBN/ISSN: 978-83-938151-5-9
Rok wydania: 2015
Liczba stron: 191

 

 

WYDAWNICTWA MOŻNA NABYĆ:
w kasie Teatru Collegium Nobilium
 (ul. Miodowa 22/24)

ZAMÓWIENIA:
telefoniczne: 662 155 960 
mailowe: wydawnictwo@e-at.edu.pl