Justyna Kozłowska
„T. S. Eliot w polskiej kulturze teatralnej”

STUDIA O TEATRZE, tom 9
Praca T. S. Eliot w polskiej kulturze teatralnej potwierdza przekonanie wielu badaczy, że opracowania dotyczące recepcji twórczości pisarzy mogą wiele wnosić nie tylko do naszej wiedzy o danym twórcy, ale i ogólnej charakterystyki teatru, literatury, kultury czasów, w których próbowano zmierzyć się z dokonaniami dramaturgów, poetów, pisarzy. Sądzę, że współczesna humanistyka nie pozwala nam na ograniczanie prac dotyczących recepcji Eliota w Polsce do sumiennego, dokumentacyjnego rejestru tłumaczeń, realizacji scenicznych, dyskusji prowadzonych przez krytyków. Justyna Kozłowska w sposób dojrzały pokazała, że temat recepcyjny staje się okazją, ażeby na przykładzie Eliota ukazać pewne procesy, z którymi mieliśmy do czynienia w polskiej kulturze, i to nie tylko literackiej czy teatralnej, w XX wieku.

prof. dr hab. Jacek Popiel

 

W czasie lektury uderza erudycyjność wywodów Autorki obejmująca zarówno twórczość Eliota, jak problematykę komparatystyczną i teatrologiczną. Dr Kozłowska wskazała na potencjalną teatralność jego poezji i wprowadziła do swoich rozważań także jego wiersze o kotach z okazji słynnego musicalu, który dotarł do Warszawy. Docenienie przez nią tej poezji, która nie jest nawet w pełni dowartościowana w międzynarodowej „eliotologii”, wydaje mi się dużym osiągnięciem Autorki.

dr hab. Lech Sokół, prof. IS PAN

 

Justyna Kozłowska – historyk teatru i dramatu, adiunkt na wydziale Wiedzy o Teatrze Akademii Teatralnej w Warszawie. Zajmuje się m. in. historią teatru i dramatu polskiego oraz brytyjskiego okresu modernizmu.

 

cena: 35,00 zł

Wydawnictwo zrealizowano w ramach stypendium
z Funduszu Promocji Twórczości Dofinansowano ze środków
Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Wydawca:
Akademia Teatralna
im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie
/ Fundacja Akademii Teatralnej w Warszawie

ISBN/ISSN: 978-83-938151-3-5
Rok wydania: 2014
Liczba stron: 359

 

 

WYDAWNICTWA MOŻNA NABYĆ:
w kasie Teatru Collegium Nobilium
 (ul. Miodowa 22/24)

ZAMÓWIENIA:
telefoniczne: 662 155 960 
mailowe: wydawnictwo@e-at.edu.pl