Janusz Majcherek
„Niedoskładanka”

Trzecim tom serii miesięcznika „Teatr”: Teatr. Krytycy
Niedoskładanka to pierwszy wybór tekstów jednego z najlepszych polskich krytyków teatralnych. Tom sumuje pracę Janusza Majcherka w redakcji „Teatru”. W książce dominują szkice o przedstawieniach. Po wielokroć wracają nazwiska twórców najważniejszych dla autora – Jerzego Grzegorzewskiego, Kazimierza Dejmka, zespołu Teatru Ósmego Dnia. Z lektury wyłania się portret przemian polskiego teatru w ciągu trzech ostatnich dekad.

„Wolę średni teatr tradycyjny niż te wypindrzone ekshumacje nieświeżego trupa, chyba że mam do czynienia z jakąś autentyczną kontestacją. Wtedy, owszem, teatr tradycyjny wypada może blado. Ale kto dziś kontestuje w teatrze?” – pytał w tytułowym szkicu Janusz Majcherek. Był rok 1990.
Książka jest trzecim tomem serii miesięcznika „Teatr” – Teatr. Krytycy. Ukazują się w niej książki zbierające teksty współczesnych krytyków teatralnych. Dwa poprzednie tomy to Kto ma mieć pomy- sły? Jerzego Koeniga (2014) oraz Spacer po barykadach Jolanty Kowalskiej (2015). Wydawcami tomu są Akademia Teatralna im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie oraz Instytut Książki.

 

Janusz Majcherek kultywuje raczej łagodny obrys własnej sylwetki. Mówi, że nie należy zbawiać świata. Czy czegoś broni? Czego? Powiedzieć można na pewno, że jest przywiązany do rodzaju teatralnego piękna, które prawie nie pojawia się dziś na scenie. Oraz że jest wyjątkowo niechętny retorykom, jakie na pięknie pasożytują. Napisał: „Na lewym froncie, tak samo jak na prawym, prędzej czy później dochodzi do masakry sztuki”.

Małgorzata Dziewulska

 

W tym sedno – Janusz Majcherek pisze nie o teatrze, ale przy teatrze. Wskazuje to na niepowtarzalny charakter tych tekstów, czyni lekturę mniej oczywistą, bardziej zajmującą.

Jacek Wakar, „Dziennik Gazeta Prawna”

 

Wielka wartość omawianego tomu tkwi właśnie w tym, że ukazuje przebieg polskiego sporu o wartości przez pryzmat jednostki i jej biografii intelektualnej.

Zofia Smolarska, „Teatr”

 

Janusz Majcherek – krytyk teatralny, eseista, felietonista. W latach 1982–2010 członek redakcji miesięcznika „Teatr” – w latach 1996–2006 redaktor naczelny. Od 1986 roku wykładowca Wydziału Wiedzy o Teatrze warszawskiej Akademii Teatralnej, w latach 2002–2008 prodziekan. W latach 2010–2012 związany z Teatrem Studio (m.in. jako kierownik literacki). Od 2012 roku dramaturg Teatru Polskiego im. Arnolda Szyfmana w Warszawie. Stały współpracownik radiowej Dwójki. Publikuje w „Dialogu”, „Scenie”, „Teatrze”, „Zeszytach Literackich” oraz na portalu teatralny.pl.

 

cena: 35 zł

Wydawcy:
Akademia Teatralna
im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie,
miesięcznik „Teatr”,
Instytut Książki

ISBN/ISSN: 978-83-938151-8-0
Rok wydania: 2016
Liczba stron: 374

 

 

 

WYDAWNICTWA MOŻNA NABYĆ:
w kasie Teatru Collegium Nobilium
 (ul. Miodowa 22/24)

ZAMÓWIENIA:
telefoniczne: 662 155 960 
mailowe: wydawnictwo@e-at.edu.pl